Balbieriškio bendruomenė

50 narių vienijanti Balbieriškio bendruomenė įsikūrė 2003 m. Pagrindiniai šios bendruomenės tikslai ir uždaviniai – vienyti Balbieriškio seniūnijos kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones, rūpintis žmonių gerove, atstovauti, ginti ir koordinuoti seniūnijos gyventojų bendruomenės interesus, skatinti bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą, skatinti saugoti ir puoselėti savo kraštą bei domėtis jo istorija, aktyvinti sportinį ir kultūrinį gyvenimą, plėtoti bendruomenių partnerystės ryšius ne tik tarpusavyje, bet ir su įvairiais socialiniais partneriais, taip pat palaikyti ir plėtoti seniūnijos infrastruktūrą.

Viskas prasidėjo nuo… šokių. Šokti norėję išmokti gyventojai subūrė šokių kolektyvą, tačiau neturėjo sąlygų repeticijoms. Norėdami pakeisti šią situaciją žmonės sukūrė bendruomenę ir tapo aktyviausiu jos branduoliu. Bendruomenė labiausiai orientuojasi į žmonių laisvalaikio užimtumą ir kultūrinę bendruomeninę veiklą, nes pastebėjo, jog pačios stipriausios, kūrybiškiausios ir draugiškiausios yra tos bendruomenės, kurios įvairiais būdais puoselėja dar savo senelių, prosenelių tradicijas bei papročius.

Bendruomenė nuolat rengia įvairias šventes, taip pat prisideda prie seniūnijoje organizuojamų tradicinių renginių. Įgyvendinamas tęstinis, tradiciniu tapęs šokių projektas „Ringio ringiai“, suorganizuotos programos „Skrieja baidarė Nemuno link”, „Mūsų kulinarinis paveldas – tau, Lietuva“.

Sudegus bažnyčiai bendruomenės nariai suremontavo patalpas ir įkūrė naują koplyčią, kurios atidarymą pažymėjo švente.

Daugiau informacijos apie bendruomenę galite rasti čia.